Leasing pracowniczy polega na oddelegowaniu pracowników do innego pracodawcy, umożliwiając przedsiębiorcom zmniejszyć rozchody i bardzo szybko znaleźć pracowników. Osobliwe w szczycie sezonu i w innych przypadkach fluktuacji poziomu zatrudnienia.
Klient przestaje być wówczas stroną prawną w stosunku pracy wobec delegowanych do niego pracowników, co stanowi zabezpieczenie ryzyka prawnego. Dlatego właśnie leasing pracowniczy jest tak atrakcyjną formą zatrudnienia.

W ramach współpracy z naszej firma Państwa firma zyskuje:
• PEŁNĄ ELASTYCZNOŚĆ ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI - Natychmiastowa reakcja na zwiększenie lub zmniejszenie zapotrzebowania na pracowników, szybka
wymiana pracownika, pomoc przy relokacji pracownika
• CAŁKOWITE ZABEZPIECZENIE RYZYKA PRAWNEGO - Klient przestaje być formalną stroną w stosunku do pracowników.
• PEŁNĄ OBSŁUGĘ PŁACOWO-KADROWĄ ORAZ ADMINISTRACYJNĄ - Przejęcie wszystkich formalności i legalizacją zatrudnienia cudzoziemca
• REDUKCJĘ KOSZTÓW NADGODZIN

W ramach współpracy z Państwem oferujemy nie tylko standardową dla usługi rekrutacji pracowników pomoc przy selekcji i sprowadzeniu pracowników do kraju, ale również przejmujemy na siebie wszystkie obowiązki związane z obsługą kadrową i legalizacją pracy – w tym wypłaty wynagrodzeń, prowadzenie szkoleń, a także pokrycie pozostałych kosztów pracowniczych (w tym ZUSu i podatków). Dzięki temu mogą Państwo skupić się na prowadzeniu działalności i kluczowych kompetencjach przedsiębiorstwa, sprawy administracyjne, kadrowe i księgowe pozostawiając w naszych pewnych rękach.

My wykonujemy wszystkie funkcji z personałem:
• Kadrowa funkcja
• rekrutacja pracowników, legalizacja pobytu i pracy, przygotowanie wymaganych deklaracji i umów
• Obsługa kadrowo – płacowa (ubezpieczenia, szkolenia, naliczanie godzin, wypłata wynagrodzeń)
• Odpowiedzialność prawna oraz przed instytucjami państwowymi

Wasza funkcja to:
• Kontroli i nadzór na miejsce pracy

System płatności dla leasingu pracowniczego jest oparty o korzystne stawki leasingowe. W koszt wynajmu pracowników wliczone są WSZYSTKIE koszty wynajmu pracowników są dodatkowe, w tym m.in. składki ubezpieczeniowe, chorobowe, wypadkowe, zaliczka na podatek dochodowy, a także marża agencyjna.
Naszym klientom zapewniamy kompetencje zarówno pracowników fizycznych, jak również wysoko wykwalifikowanych specjalistów, starannie wyselekcjonowanych pod kątem powierzanego stanowiska. Delegowani dla Państwa kandydaci posiadają już wszelkie niezbędne do skutecznego wykonywania pracy kwalifikacje zawodowe. Gwarantujemy naszym klientom możliwość zastępstwa pracownika, który nie spełnia Państwa oczekiwań.

Główne zalety, które daje Ci leasing pracowniczy:

• możliwość zmniejszenia bezpośredniego zatrudnienia
• zmniejszenie ryzyka zwolnień etatowych pracowników
• proste wyliczenie kosztów pracy na podstawie godzinowej albo miesięcznej stawki
• możliwość wynajęcia pracownika zarówno przy zleceniach krótko, jak i długoterminowych
• całkowite zabezpieczenie ryzyka prawnego

Dla początku rekrutacji wypełnić formularz.